Typologie(ën)

school
zwembad

Ontwerper(s)

Henri JACOBSarchitect1900-1907

Henri FONTAINEingenieur1900-1907

Statut juridique

Beschermd sinds 02 april 1999

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23078
lees meer

Beschrijving

Schoolcomplex in art-nouveaustijl, ontworpen tussen 1900 en 1907 i.o.v. de gemeente Schaarbeek door architect Henri Jacobs, bijgestaan door ingenieur Henri Fontaine. Dit complex – een totaalkunstwerk waarvoor de architect niet alleen de plannen maar ook alle details en het meubilair ontwierp – is de grootste verwezenlijking in zijn genre in Schaarbeek, samen met het schoolcomplex van de Roodebeeklaan, dat dezelfde architect tussen 1907 en 1922 verwezenlijkte (zie nr. 59-61, 103).

Nr. 229 en 241 vormen een bijzonder homogene huizenrij met de naastgelegen opbrengstgebouwen, nr. 217-219 tot 227a-227b en 229a-231 tot 237-239.

De scholengroep omvatte oorspronkelijk een lagere jongensschool met achttien klaslokalen, een hogere school voor lager onderwijs van de zogenoemde vierde graad (vier klaslokalen en een fysicalokaal), een beroepsschool voor jongeren (vier klaslokalen, laboratoria, ateliers), een school voor lichamelijke opvoeding met gymnastiekzaal en zwembad, een nijverheids- en tekenschool, en een volksbibliotheek met leeszaal – in totaal 91 zalen.

De scholengroep had een monumentale gevel, hoewel die nauwelijks hoger was dan een traditioneel Brussels huis, met drie toegangen – twee aan de Josaphatstraat, de derde aan de Bijenkorfstraat. Hij lag hoofdzakelijk binnen het huizenblok, op een bijna één hectare groot terrein. Dankzij het hoogteverschil van negen meter tussen de twee straten konden de twee grootste scholen deels boven elkaar worden gebouwd: de lagere school en de nijverheidsschool.