Typologie(ën)

school
kinderbewaarplaats
fabriek

Ontwerper(s)

Hyppolite JAUMOTarchitect1875

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23077
lees meer

Beschrijving

Voormalig schoolcomplex in eclectische stijl, bestaande uit twee gebouwen, een aan de straat, het andere haaks binnen het huizenblok. Gesigneerd en gedateerd “H. JAUMOT / ARCHITECTE / 1875” op de begane grond van het gebouw aan de straatkant.

Geschiedenis
De plannen voor deze meisjes- en jongensschool werden goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 31.03.1874. Het achtergebouw met klaslokalen en het centrale volume van het gebouw aan de straatkant, dat als woning werd gebruikt, werden in 1875 opgetrokken. Tussen 1881 en 1893 werd dit volume aangevuld met lagere vleugels in dezelfde stijl die het toegangsplein vormden, respectievelijk voor meisjes en voor jongens. In 1913 werd een grootschalig uitbreidingsproject van het complex uitgewerkt, maar het geraakte niet verder dan de tekentafel. In 1928 werd, rechts van het achtergebouw en haaks op de straat een nieuwe vleugel van één bouwlaag gebouwd, versierd met vakwerk met bakstenen vulwerk, thans gesloopt. Tijdens de tweede helft van de jaren 1990 werden de gebouwen grondig gerenoveerd onder leiding van architectuurbureau CAE-Stricklesse, tegelijk met de aanleg van het aanpalende Rasquinetpark, op de site van de voormalige gelijknamige fabriek. Deze fabriek was gespecialiseerd in de productie van fietspedalen en ging 1968 over kop. Het nieuwe geheel werd in 1999 ingehuldigd. In het voorgebouw bevinden zich onder meer een consultatiebureau van de RVA en een polyvalente zaal, terwijl het achtergebouw is verbouwd tot een crèche, met woningen op de verdiepingen. In hetzelfde kader werd ook een gebouw met woningen en handelszaken gebouwd op nr. 121-125b.

Josaphatstraat 105-109, school nr. 7, opstand met niet verwezenlijkt project om het gebouw te verhogen, GAS/OW [i]École n[sup]o[/sup]7 (1913)[/i].

Beschrijving
Bakstenen gevels met witstenen en hardstenen elementen, die van het gebouw aan de straatkant thans beschilderd. Opstanden geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. HoofdgestellenHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. versierd met uitspringende friezenHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met fronton(s). SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Nieuwe gebinten. Houten trappen vervangen door beton.

Aan de straatkant, vierkant centraal volume van twee bouwlagen onder tentdak. Drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan elke gevel, de laterale inspringend. Op de straatgevel, muuropeningen onder uitspringende bekroning, de laterale op de verdieping onder mijtervormige kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., de centrale onder een paneel met het opschrift “ECOLE COMMUNALE”. Centrale deur. Halfcirkelvormige dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum op de zijgevels.
Vleugels van één bouwlaag onder plat dak, elk met een deur die aan weerszijden wordt geflankeerd door drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. muuropeningen; oorspronkelijk bevond zich in de muurvlakken bovenaan een klein vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., waarvan enkel de boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. is bewaard. Boven de toegangen, panelen met het opschrift “FILLES” resp. “GARÇONS”.

Achteraan, langwerpig gebouw van twee bouwlagen onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Gevels van vijf brede traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met hoge, per drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., en vier voorbouwen van één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., elk met een deur onder dubbel impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Verlaagde onderdorpels. Ankers. BlindeZonder opening; blind venster, schijnopening. zijgevels.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 154-105-123.
GAS/OW School nr. 7.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, Rapport sur la Situation et l'administration des affaires de la commune pendant l'exercice 1874-1875, 1875, pp. 130-132.

Kaarten / plannen
Bruxelles et ses environs, Militair Cartografisch Instituut, 1881.
Bruxelles et ses environs, Militair Cartografisch Instituut, 1893.