Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

René DOOMarchitect1912

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 20760
lees meer

Beschrijving

Drie verschillende opbrengsthuizen in eclectische stijl n.o.v. architect René Doom, 1912. Signatuur “René Doom / arch.” op benedenverdieping van nr. 130 en 132, i.o.v. eenzelfde eigenaar, die respectievelijk de bronzen en zilveren medaille kregen in de gevelwedstrijd van Schaarbeek in 1913.

Samen met nr. 126, dat een jaar later werd ontworpen, vormen deze drie huizen een homogene rij huizen in dezelfde stijl.

Gevels in oranje of gele baksteen met witstenen en hardstenen elementen. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verspringende bouwlagen. Muuropeningen onder latei of rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft..

Op nr. 128, gevel met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Vier bouwlagen. Gevel verlevendigd door groen geverniste bakstenen. Deur gescheiden van klein vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. door gedrongen zuiltje. VensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. op toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met deels bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , bekroond door terras; borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. vervangen, voorzien in hout. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). gewijzigd, rondbogig ojiefProfiel waarvan de dwarsdoorsnede een in- en uitzwenkende lijn vormt. werd echter bewaard. Centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  op benedenverdieping; groot impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met roedeverdeling.

Diamantlaan 130, oorspronkelijke opstand, GAS/DS 70-130 (1912).

Op nr. 130, groot gebouw met vier verdiepingen onder pseudomansarde en plat dak, de twee laatste toegevoegd in 1929 (architect J.-J. Van Den Eng). Oorspronkelijke gevel in geelgekleurde baksteen, beklemtoond door oranje baksteen. Symmetrische gevel met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) smaller. DrielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op benedenverdieping en op derde verdieping, met trapezoïdaal balkon. Houten erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met zelfde plan op eerste verdieping bekroond door terras. Smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Per drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in hoogste bouwlagen. Centraal dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met rondbogige bekroning. Schuine lekdorpels op benedenverdieping. Gebeeldhouwde decors op toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Opengewerkte metalen deur. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  op toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., met glas-in-lood; het andere grotendeels vervangen.

Op nr. 132, gevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Vier bouwlagen onder klokgevelGevel waarvan de top klokvormig is., met invloeden van gotiek en barok. Fraaie toegang: deur met accoladevormige omlijsting onder vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met moneelStenen vensterstijl. en gekromde archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. Op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping, gescheiden door gedrongen deelzuil. Drieledige, gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door terras met opengewerkte borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. TopgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met vierlicht met deelzuiltjes; gebogen deksteen met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. Rijk gebeeldhouwd decor met vruchtenguirlandes, rond mascaronGehouwen versiering onder de vorm van een (fantastisch) mensen- of dierenmasker. met vrouwenfiguur onder erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. en met mannenfiguur boven aan de topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Ankers. Beglaasde smeedijzeren deur met decor van wingerdbladeren. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met glas-in-loodramen met plantenmotief; andere deels vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 70-128; 70-130; 70-132.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 523.

Tijdschriften
CHARLE, G., “Le Concours de Façades de Schaerbeek”, L'Émulation, 12, 1913, pp. 93-94.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid