Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Albert DELCORDEarchitect1923

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20767
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, net als nr. 136 en 140 tot 148 n.o.v. architect Albert Delcorde i.o.v. aannemers Dewandel et fils, 1923.

Vormt met deze nummers en met nr. 142 een opmerkelijke huizenrij in eclectische stijl.

Symmetrische gevel met drie bouwlagen, bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met imitatievoegen. Muuropeningen op benedenverdieping onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., die van de deur op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog.. Bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. op druiper en consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., met zware horizontale sierlijsten; onder drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met terras. Verdiepingen tussen monumentale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met hardstenen bekroning. Grote dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. ter vervanging van de twee oorspronkelijke. Smeedijzeren beglaasde deur; metalen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. wellicht van latere datum. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Gedenkplaat uit 1979 ter ere van de Belgische zanger, auteur en componist Jacques Brel (1929-1978), die hier geboren werd.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 70-138.