Typologie(ën)

politiecommissariaat
kazerne

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 20931
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee gebouwen in eclectische stil uit 1911, bestemd voor een brandweerkazerne in de Diamantlaan en een politiecommissariaat in de Radiumstraat. De brandweerpost bleef operationeel tot in 2011, het vroegere commissariaat dient nu als gemeentelijke opslagplaats.

Op Diamantlaan nr. 23, gevel van drie bouwlagen, symmetrisch op verdiepingen, in baksteen, hardsteen en witsteen. Muuropeningen onder latei, in eerste twee bouwlagen in metaal en doorlopend . Toegangsdeur die naar de verdiepingen leidt, de vroegere woning van de commissaris; brede inrijpoort voor de brandweerwagens. Op de verdiepingen, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. gescheiden door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en bekroond door entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met sgraffitiSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister)., nu beschadigd of verdwenen. Op eerste verdieping, drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met centrale glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. achter balkon op metalen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. ingewerkt in de latei eronder; smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Op tweede verdieping, vier gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). lateraal verankerd in twee imposante bewerkte consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Radiumstraat 48 (foto 2011).

Op Radiumstraat nr. 48, gebouw met één bouwlaag onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Inrijpoort onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. en drie hoge venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevels met doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren., beklemtoond door witstenen elementen. Net als in de Diamantlaan, kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). lateraal verankerd in twee bewerkte consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Deur bewaard; schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 224-48.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1910, pp. 695-696; 1911, pp. 169.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid