Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Antoine AULBURarchitect1909

Em. DERECKarchitect1909

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14240
lees meer

Beschrijving

Eclectisch herenhuis voorzien van winkelpui met vier bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder plat dak. Bouwaanvraag van 1909, n.o.v. de arch. A. AULBUR en E. DERECK, getekend in de tweede bouwlaag.

Verzorgd gevelfront, mogelijk in witte steen. Begane grond met gedeeltelijk blauwe hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. waarin moderne winkelpui onder fraai gebogen entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met tandlijst en klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., fraaie sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. met fakkel en festoenAan strikken of linten opgehangen slinger van gehouwen of gesneden vruchten en loofwerk, vaak met neerhangende uiteinden.. Bel-etage van de brede rechter traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geaccentueerd door breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder imposant entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., rustend op Ionische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en zuilen. Derde bouwlaag met verdiept korfboogvormig vierlicht onder lijst en klein entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. ; vierde bouwlaag met rechthoekig vierlicht. In deurtravee houten paneeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. ; op de verdiepingen respectievelijk twee korfboogvensters en één rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. ; fraai versierde borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de eerste en tweede verdieping. Gekorniste houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. ; attiekbalustrade.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 2035 (1909).