Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 14055
lees meer

Beschrijving

Ensemble van acht gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. huizen volgens repeterend schema in eclectische stijl, 1896. 

Telkens twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Lijstgevels in baksteen op hoge arduinen sokkel, afgelijnd door doorlopende  lekdrempel, waarin tweelicht vormend steekbogig souterrainvenster voorzien van traliewerk en sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf..
Hoofdtravee in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.; op begane grond rechthoekige hoge en brede muuropening met hoekblokomlijsting, latei en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen., consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en imposten die over muurdamParement tussen twee muuropeningen (vensters of deuren) in dezelfde bouwlaag. lopen; ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Op de verdieping steekbogig tweelicht met diamantkopsleutel, gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met stenen balustradeHekwerk van spijlen of balusters.

Verspringende ingangstravee; deur met bewerkte omlijsting onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst op twee paar consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., waartussen friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met polychrome keramieken tegels ter hoogte van hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel.. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en œil-de-bœuf.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW - (1896).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid