Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Armand DELMEZarchitect1914

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Art nouveau

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2018

id [nl]

Urban : 38361
lees meer

Beschrijving

Huis in Beaux-Artsstijl met art-nouveau-invloed, n.o.v. architect A. Delmez, 1914. Gesigneerd op de sokkel “A. DELMEZ / ATECTE”. Dit huis werd gelauwerd in de gevelwedstrijd die de gemeente voor de jaren 1913-1915 organiseerde.

Bakstenen gevel met witstenen en hardstenen elementen. Opstand met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met verspringende bouwlagen. Korfboogopeningen, sommige met geprofileerde sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. die doorloopt in een gewelfde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Oculus boven aan de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. rond een gewelfd Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. in de eerste bouwlaag, rond een balkon in de tweede. Kroonlijst op gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Bewaarde beglaasde smeedijzeren deur.
Hek van het voortuintje verwijderd.

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).

SAB/OW Laken 2456 (1914).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid