Van de Theuxstraat naar kruising Morgenlandstraat en Groothertogstraat. Onder de naam Florastraat (rue de Flore) geopend in 1903 (algemeen rooilijnenplan van de Solboswijk). Werd vanaf 1948 Ernest Havauxstraat (naan de naam van een in 1942 gefusilleerd verzetsstrijder).

De eerste constructies dateren van 1908. Deze verstedelijkingsfase loopt door tot 1914. De bebouwing vertoont dan ook een vrij homogeen karakter, met gebouwen in conventionele eclectische stijl, meestal met drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën. Enkele huizen uit de jaren 1920 zetten deze traditionele stijl verder, terwijl in het hoger gelegen deel van de straat in 1928-1929 vier panden werden gebouwd die typisch zijn voor het interbellum : Nr. 28 (1928), 30 (arch. Edgard GIOT, 1929) en 32, 34 (gekoppelde huizen van 1929). De enige "schoonheidsfout" in de straat vormt Nr. 17, een appartementsgebouw opgetrokken in 1953. De aanzet tot de urbanisatie werd door H. Verhulst gegeven, die in 1908 het eerste huis van de straat liet bouwen (Nr. 21), aangevuld met een stal (1909) en hangars (1913). Nadien liet hij eveneens Nr. 19 (1910), 36 en 38 (1913), 15-17 (huis en afsluitingsmuur, 1921) en het pand op de hoek de Morgenlandstraat (1921) bouwen.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
KB 21.7.1903, 31.7.1903.
GAEtt./OW 3893 (1908), 1234 (1909), 1212 (1910), 4875, 5450 (1913), 749, 1413 (1921), 2161 (1928), 3442, 4318, 4319 (1929).
RC 1948, p. 112.

Publicaties en studies

MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, pp. 86, 125.