Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Statut juridique

Beschermd sinds 08 augustus 1988

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Onderzoek en redactie

2016

id [nl]

Urban : 33267
lees meer

Beschrijving

Herenhuis met dubbelhuisopstand, drie verkleinende bouwlagen en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), daterend van 1887. Lijstgevel met natuurstenen gevelparement afgewerkt met blauwe hardsteen. Strenge, klassieke opstand met horizontale geleding. rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., op de bel-etage onder entablement met voluutconsoles en in de twee middentraveeën, extra geaccentueerd door een verbonden balkon met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.; op de lagere bovenste verdieping in ooromlijsting met puntmotief. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met geleed kordon, trigliefenfries met schijfmotief en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. boven tandlijst.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 6937 (1887).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid