Bekijk de weerhouden gebouwenKorte rechtlijnige straat van kruispunt met Tenbosstraat en Bosstraat naar Vleurgatsesteenweg. Ligt deels op het grondgebied van Brussel, deels op dat van Elsene (onpare nr.).

De Kindermansstraat werd aangelegd volgens het plan van inspecteur der wegen Victor Besme en ligt in de zone van het Plan général d'alignement pour l'ouverture de rues et places sur le territoire compris entre l'avenue du Bois de La Cambre et les chaussées de Waterloo et de Charleroi, of de zogenaamde Tenboswijk, dat werd goedgekeurd bij K.B. van 20.02.1864.
 
Het tracé ligt op de vroegere weg van de Verkeerde Haan, genoemd naar het gelijknamige gehucht waar ze doorheen liep. Ze verbond de Vleurgatsesteenweg met het gehucht van Tenbos (Vanderstraeten, 1843; Popp, 1860). Toen deze weg van de Verkeerde Haan werd bestraat kreeg ze de naam Haanstraat, wat niet naar de zin was van een hoge functionaris die Kock heette en in deze straat woonde. De straat kreeg toen de naam ‘rue du Monticule' [Heuvelstraat]. Nadat het terrein genivelleerd was, werd ze ‘rue de la Pluie' [Regenstraat] genoemd (ca. 1864), ‘waarschijnlijk omwille van de vele plassen water waarmee ze permanent bedekt was' (Le Roy, P., 1885, p. 256). Ze zou ook nog ‘Jennevalstraat' hebben geheten (plan général du quadrilatère Louise sous Bruxelles, Ixelles et Saint-Gilles, 1872).
Tijdens de gemeenteraadszitting van 03.08.1877 kreeg ze haar huidige naam, verwijzend de landschapsschilder Jean-Baptiste Kindermans (Antwerpen, 1821 - Brussel, 1876) die in de omgeving woonde.

De bebouwing is vrij recent en vrij verscheiden. Ze bestaat onder meer uit huizen op percelen doorlopend tot in de Vleurgatsesteenweg, appartementsgebouwen (zie nr. 1), enkele huizen (zie nr. 5) en een kerk (zie nr. 1a).

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OW Q15 Quartier Tenbosch no416 (dozen nr. 11 en 44); ASB/PP 1562 (1872).

Publicaties en studies
GONTHIER, A., Histoire d'Ixelles, Le Folklore Brabançon éd., Impr. De Smedt, Brussel, 1960, pp. 112-113, 219.
LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Brussel, 1885, p. 256.

Kaarten / plannen
POPP, P. C., Atlas cadastral de Belgique, Plan parcellaire de la commune d'Ixelles avec les mutations, Brussel, 1860.
VANDER STRAETEN, C., Cartes topographique des environs de Bruxelles, comprenant la nouvelle enceinte, 1840.