Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1800-1825

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30865
lees meer

Beschrijving

Dubbel- en enkelhuis met neoclassicistisch uitzicht uit de eerste helft van de 19e eeuw, doch oudere, door muurankers aangegeven kern, aansluitend bij het hoekhuis Kolenmarkt nr. 77; twee bouwlagen en respectievelijk vier en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakenDak met twee hellende dakvlakken. (pannen), in nr. 15 afgeschuind (nok loodrecht op de straat) wijzend op een vroegere topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Gecementeerde lijstgevels met rechthoekige openingen op arduinen dorpelsHorizontaal bouwonderdeel van een venster of deur (onderdorpel, tussendorpel, bovendorpel)., afgewerkt met gootlijst boven steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel., onder meer met schijfvormige vulling.