Korte straat van Edelknaapstraat naar Notarisstraat.

Ze maakte deel uit van het plan général d'alignement des rues entre l'avenue Louise, les chaussées de Charleroi et de Waterloo dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 08.08.1863 en daarna bekrachtigd bij K.B. van 20.02.1864. Deze straat liep vroeger door tot aan de Washingtonstraat op het tracé van de huidige Provooststraat (plan Mols-Marchal van de Stad Brussel en zijn buitenwijken, 1878).

De straat is genoemd naar de kunstenaar Théodore Fourmois (Presles, 1814 – Elsene, 1871), landschaps- en genreschilder.

De bebouwing begon rond 1900. Ze bestaat vooral uit vrij bescheiden eengezinswoningen, vaak in eclectische stijl (zie nr. 3, 5, 7) of met neoclassicistische inslag. De meeste gebouwen zijn thans in slechte staat of werden in de loop der jaren verbouwd.
Aan onpare kant wordt de huizenrij doorbroken door twee oude industriële gebouwen met gelijkaardige geveltop. Ze dateren waarschijnlijk van 1904, (nr. 9 en 11-15) en liggen op een perceel dat doorloopt tot in de Edelknaapstraat. Zij herinneren aan het aanvankelijk industriële karakter van deze wijk waar vooral de automobielsector actief was (zie Edelknaapstraat).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OWP Q15 Quartier Tenbosch no416 (dozen nr. 11 en 44).
GAE/DS 9: 134-9, 241-87; 15: 134-15.

Publicaties en studies
Cent ans d'art à Ixelles. 1863-1963 (tentoonstellingscatalogus), Museum van Elsene, Elsene, 1963, passim.
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Brussel, 1980-82, fiche nr. 135.
LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Brussel, 1885, pp. 417-419.