Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Albert DUMONTarchitect1906

Alexis DUMONTarchitect1906

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19539
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee huizen in eclectische stijl met pittoreske elementen n.o.v. architecten Albert en Alexis Dumont, 1906.

Nr. 9 heeft een bijgebouw (nr. 7) dat resulteert uit een later verbouwing.

Huizen telkens met drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met twee houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Gevels in baksteen met elementen in hardsteen en witsteen. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .

Op nr. 9 muuropeningen van eerste verdiepingen onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., rest onder accoladeboogBoog bestaande uit twee in- en uitzwenkende boogdelen die bij hun snijding een spits vormen.. Rechtervenster op benedenverdieping resulteert uit verbouwing van koetspoort, die zelf resulteerde uit vergroting van oorspronkelijk hoog vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. In tweede bouwlaag twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met driehoekig raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn..
Bijgebouw rechts onder plat dak. Garagepoort en koetspoort. Op verdiepingen voor linkertravee gebogen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.; op eerste verdieping rechts driehoekig schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .

Nr.11. Twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met op twee eerste verdiepingen muuropeningen onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. en op derde verdieping onder accoladeboogBoog bestaande uit twee in- en uitzwenkende boogdelen die bij hun snijding een spits vormen.. In tweede bouwlaag op linkertravee houten trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder plat dak.

Op benedenverdieping uitstalraam resulterend uit verbouwing in 1935 van drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur..
Bewaard atelier op achterkant van perceel en van woning gescheiden door binnenplaats.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 19-9; 19-11-11A.