Typologie(ën)

sociale woonblok

Ontwerper(s)

F. PETIT1932

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Erfgoedinventaris van de sociale woningbouw (La Fonderie - 2005)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Wetenschappelijk
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32241
lees meer

Beschrijving

Complex sociale woningen (hoek Werfstraat nr. 4-8) van Le Foyer Bruxellois, naar ontwerp van architect F. Petit van 1932, opgetrokken in 1936-1937. 

Halfvrijstaand U-vormig blok meergezinshuizen van vijf en zes bouwlagen, met gemeenschappelijke binnenplaats; omvat in totaal tachtig twee- tot vierkamerwoningen, gegroepeerd aan weerszij van zeven trappenhuizenGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht.. Modernistische architectuur: horizontaal gelaagde gevelopbouw, afwisselend met baksteen- en simili-natuursteenbekleding, belijnd door kordons, op hoge hardstenen sokkel; inspringende pseudo-mansardedaken. Gevelfront verlevendigd door vooruitspringende partijen. Verticale accenten van de inkomportalen met oplopende strook glasstenen in overhoeks verband, deels vernieuwd, als verlichting van de trapzaal. RegistersVensterstrook in een topgevel. van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., oorspronkelijk raamwerk met kleine roedenverdeling, heden vernieuwd. Centrale rondboogdoorgang met hek, toegang tot de binnenplaats omringd door gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. gevels.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 47068 (1932-1937).