Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

D. FRANCKEN1887

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33266
lees meer

Beschrijving

Enkelhuis met bepleisterde lijstgevel in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden, op begane grond gesigneerd en gedateerd “Daniel Francken / architecte 1887”; bouwaanvraag van 1886. Drie verkleinende bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldak. Benedenbouw met rustica op arduinen sokkel; rechthoekige openingen onder ingediepte panelen en puilijst boven tandlijst. Bovenvensters in geriemde ooromlijsting, op bel-etage onder getande latei; middentravee benadrukt door met leeuwekop versierd driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en balusterbalkon. Voorts borstwering verlevendigd door breed rood geschilderd friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met griffioenendecor; mezzanino uitgewerkt als hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., trigliefen en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op tandlijst en klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 6936 (1886).