Stijlen

Traditionele architectuur

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31257
lees meer

Beschrijving

Oude kern, cf. gevelverankering van de eerste twee bouwlagen, met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), verhoogd respectievelijk in 1860 en 1938 tot vier bouwlagen onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

Spiegelboogdeur met hardstenen omlijsting in Lodewijk XIV-stijl uit de eerste helft van de 18e eeuw : geprofileerd, met spiegels versierd beloop vanaf neuten, met imposten en sluitsteen, onder gestrekte, gekorniste waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 12783 (1860), 48199 (1938).