Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Anspachlaan naar Gootstraat.

Omvatte oorspronkelijk enkel het oostelijk straatgedeelte tussen de Overmolenpoort - later de Bijstandsbrug - en de Gootstraat, getrokken in 1358, aan veldzijde palend aan de eerste stadsomheining (11e – 13e eeuw). Eertijds zogenaamd «Ons Heer in ’t Hofke» (16e eeuw) naar een ca. 1815 verdwenen beeldengroep. Het westelijk straatgedeelte leidde eertijds naar de voormalige Ververshoek, eveneens gelijklopend met de stadswallen, ten zuiden geflankeerd door de Zenne en ten noord door het Sint-Jacobsgasthuis en de Bijstandskerk. In 1799 zogenaamd «Molenaarsdoorgang» naar een molen met oude oorsprong bij de Zenne; ingevolge de Zenne- sanering (1867-1871) aan zuidzijde verbreed.

Hoge huurhuizen - hoekgebouwen met Anspachlaan en Kolenmarkt - en zuidgevel van de Bijstandskerk in het westelijk straatgedeelte. Vroeg 19e eeuwse neoclassicistische rijbebouwing, echter overwegend «gebanaliseerd», cf. nr. 12 tot 16 en 15, en enkele rijhuizen uit de jaren 1870, cf. nr. 11 en 13, in het oostelijk straatgedeelte; oude kernen bij de Gootstraat.