Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1600-1699

Statut juridique

Beschermd sinds 11 september 2003

Stijlen

Traditionele architectuur

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31158
lees meer

Beschrijving

Traditioneel diephuis (hoek Stoofstraat) met twee bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (nok loodrecht op de Lievevrouwbroersstraat, Vlaamse pannen), te dateren in de 17e eeuw.

Vermoedelijk opgetrokken uit bak- en zandsteen, heden bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderd met vrijlating van de sokkel; rechte en Y-vormige muurankers. TrapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. (9 treden + topstuk) met aangepaste rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op lekdrempels (19e eeuw). Tweeledige geveltop met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. : rondboogvenster met imposten en sluitsteen tussen rechthoekige venstertjes, en erboven een rechthoekige luik. Aangepast hoekportaal, met twee op elkaar gestelde rechthoekige deuren. Zijgevel met getrapte sokkel en overeenkomstig afwijkende keldermonden en benedenvensters. Voorts zelfde ordonnantie, afgewerkt met een kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). boven leeuwenkoppen; dakkapel. Storende omlopende luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak..

Bronnen

Archieven
K.I.K., 104797 A.