Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Alexis DUMONTarchitect1937

Stijlen

Modern classicisme
Regionalisme

Onderzoek en redactie

2006-2007

id

Urban : 16178
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee verschillende huizen, nr. 158 in modern classicisme en nr. 160 in traditionalistische stijl, volgens dezelfde bouwvergunning en voor dezelfde opdrachtgever n.o.v. arch. Alexis Dumont en Marcel Van Goethem, 1937.

Drie bouwlagen onder gemeenschappelijk pseudo-manserdedak en doorlopende  kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Nr. 158. Symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); smallere centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Witstenen gevel. Centrale deur in uitgespaarde portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met geblokte dagkantenBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind.. Oorspronkelijk schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., metalen deur, traliewerk van venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van benedenverdieping en van tuinhek bijzonder verzorgd.

Nr. 160. Asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Witstenen benedenverdieping en bakstenen verdieping met witstenen vensteromlijstingen met neggen. Boven toegangsdeur uitspringend trapezoïdaal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op druiper. In borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. reliëf van bloemenkrans.
Houten schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  en garagepoort oorspronkelijk. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., toegangsdeur en metalen tuinhek oorspronkelijk.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 48288 (1937).

Publicaties en studies
VERHOFSTADT, T., Alexis Dumont (1877-1962): een overzicht van het architecturale oeuvre (eindverhandeling Kunstwetenschappen & Archeologie), VUB, Brussel, 2002.