Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Joseph BAUDOINarchitect1899

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id [nl]

Urban : 18234
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee analoge huizen in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession., n.o.v. architect Joseph Baudoin, 1899.

Signatuur tussen twee toegangsdeuren.

Twee identieke gevels in spiegelbeeld. DakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel.. Gevels in rode baksteen met elementen in witte baksteen op nr. 19 en omgekeerd op nr. 21; gevel van nr. 19 thans beschilderd. Hardstenen elementen. Talrijke sgraffitipanelen. Meeste muuropeningen onder stenen of metalen latei, bekroond met boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).. Deur geflankeerd door smal getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., van elkaar gescheiden door stijl; geheel onder soepel gesculpteerde gebogen latei. ImpostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. onder boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …). in stenen omlijsting. Op nr. 19 sokkel met getrapt decor; souterrainvenster onder zaagtandvormige latei. Op nr. 21, souterrainvenster onder onregelmatig uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… latei. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping in omlijsting met soepele lijnen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op verdieping van toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. en dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder lichtjes gebogen latei en hoefijzerboogvormige ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.. Op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., die op verdieping voor balkon; op nr. 19 waaiervormige consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., op nr. 21 getrapte consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. DakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. in topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt., met kunstig bewerkte vleugelstukken. Op nr. 19 kleine dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum. SgraffitiSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister). in slechte staat op nr. 19, gerestaureerd op nr. 21. Bewaard ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , met uitzondering van glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. van nr. 21.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 13690 (1899).

Publicaties en studies
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, pp. 47-48.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid