Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Adolphe PUISSANTarchitect1907

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Onderzoek en redactie

2006-2008

id [nl]

Urban : 18329
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee analoge huizen in eclectische stijl, n.o.v. architect Adolphe Puissant, 1907, nr. 167 voor eigen rekening.

Drie bouwlagen. Doorlopende  bakstenen gevel met hardstenen elementen. Meeste venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. rechthoekig. In tweede bouwlaag trapezoïdale houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder dak. Klimmende dakkapelDakkapel met overkapping die in dezelfde richting helt als het dakvlak..

Nr. 165. Symmetrische gevel. Twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping, groot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met twee stijlen in derde bouwlaag. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels vervangen.

Nr. 167. Gevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Verspringende bouwlagen. Op benedenverdieping breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met twee stijlen. Lage deur, van smal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. gescheiden door stijl; daarboven, in hetzelfde inspringend muurvlak groot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. Klein vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , dat van twee eerste bouwlagen met ijzeren roedeverdeling en opmerkelijk glas-in-lood met bloemmotieven.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 165: 1886 (1907), 167: 1896 (1907).
AAM/Fonds Adolphe Puissant.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid