Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Jules BARTHarchitect1898

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18260
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Jules Barth, 1898.

Signatuur ‘Jules Barth / Archte rue Stevin' op band boven benedenverdieping.

Twee bouwlagen, in 1913 verhoogd met bouwlaag in dezelfde stijl. Rijk geornamenteerde gevel met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. en hardstenen elementen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. geflankeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met zorgvuldig vormgegeven basis; taps naar beneden toelopend op benedenverdieping en dubbel op verdiepingen. Balkons volgens verkleinende ordonnantie, met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., die op eerste verdieping tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Muuropeningen onder latei of korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen., sommige bekroond met gedecoreerd paneel of gebroken frontonFronton waarvan het middendeel is doorbroken.. Deur onder getralied impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Bovenkant van kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). waarschijnlijk verwijderd. De plannen voorzagen bovendien in een ronde bekroning die niet werd uitgevoerd of verdwenen is. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; beglaasde en getraliede deur; glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. op eerste verdieping met kunstig vormgegeven dwarsregelEen dwarsregel deelt het kozijn van een deur of raam horizontaal op..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 16446 (1898), 2550 (1913).