Typologie(ën)

ander kunstwerk

Statut juridique

Beschermd sinds 18 november 1976

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Onderzoek en redactie

2009-2010

id

Urban : 18716
lees meer

Beschrijving

Dit pittoreske paviljoen bevindt zich ten zuiden van de middeningang in het westelijk deel van het park. Het precieze bouwjaar is onbekend, maar zou kunnen teruggaan tot het begin van de 20ste eeuw. Het eerste gebruik van Eternit dateert immers van 1906 en de bedekking van het paviljoen bestaat – wellicht vanaf het begin – uit dit materiaal.

Het gebouw heeft een vierkant grondplan, een zichtbare houten structuur en een opvallend zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met eveneens zichtbare dakstoelMeestal driehoekig samenstel van dragende onderdelen van een kap, in één vlak, haaks op het dakvlak en veelal opgebouwd uit één of meerdere elementen op elkaar (kapgebinten).. De gevels en het dak zijn bedekt met Eternit-leistenen, die schubvormig of ruitvormig over elkaar zijn gelegd. In de noordelijke gevel bevindt zich een centrale poort die thans is verdwenen en vervangen door een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Kleine dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Het paviljoen werd in 1983 gerenoveerd: de Eternitplaten van de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. werden vervangen en er werd een stenen bijgebouw toegevoegd.

Beschermd op 18.11.1976.

Bronnen

Publicaties en studies
BOAS, S., CORTEN, I., Inventaire du petit patrimoine du parc du Cinquantenaire, onuitgegeven studie uitgevoerd voor de Koning Boudewijnstichting, 2002-2003.