Typologie(ën)

burgerwoning
architectenwoning

Ontwerper(s)

Louis TENAERTSarchitect1922

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Laken (Archistory - 2016-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37778
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis met invloed van de Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., ontworpen door architect Louis Tenaerts (des Gadeaux) voor Clémentine Douart des Gadeaux en gedateerd “1922” boven de toegang. De architect bewoonde dit huis in de jaren 1920.

Het maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij met voortuintjes, van nr. 75 tot nr. 109.

Bakstenen gevel met witstenen elementen (thans beschilderd). Opstand met asymmetrische compositie van drie bouwlagen, de eerste gedrukt, onder mansardedak. Sommige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen neggen, andere met dwarsregelEen dwarsregel deelt het kozijn van een deur of raam horizontaal op.. Korfboogvormige inrijpoort met een sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. met cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. tegen een achtergrond van bloemen, met het jaartal en, waarschijnlijk, het monogram van de eigenares. Erboven, trapezoïdaal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. bekroond door een blazoen in bas-reliëf. Op de hoofdtravee, twee lage venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder een trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras met postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. waartussen smeedijzeren traliewerk. DakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder gewelfde puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. en tussen vleugelstukken met floraal decor. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de tweede verdieping en in het mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met een of twee monelenStenen vensterstijl.. Kleine houten dakkapel. Bewaarde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., op geometrisch uitgewerkte consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Bewaarde smeedijzeren poort.

Het hek van de achteruitbouwstrook is verdwenen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 42866 (1922).

Tijdschriften
Almanach du Commerce et de l’Industrie, «Laneau (rue)», 1926.

Websites
Brussel, stad van architecten - Louis Tenaerts