De Marathonlaan verbindt de Boechoutlaan met de Schijfstraat en kruist de Speerstraat en de Kampioenschapslaan, en dan de Sportlaan.

De laan werd uitgetekend in het vooruitzicht van de Wereldtentoonstelling van Brussel van 1935, waarvan het algemeen plan werd opgesteld door ingenieurs P. Gillet en Lefèvre, in samenwerking met hoofdarchitect Joseph Van Neck. De laan verbond oorspronkelijk het kruispunt van de Dikkelindelaan en de Boechoutlaan met de (Keizerin) Charlottelaan en beschreef aan elk uiteinde een lichte bocht oostwaarts. Samen met de door de Schijfstraat en de Speerstraat geflankeerde Sportlaan, vormde haar centrale deel een orthogonale compositie rond de tribune van het Jubelstadion (zie nr.119b-135c), dat in 1930 werd ingehuldigd.

De laan werd Marathonlaan gedoopt bij besluit van het College van de Stad Brussel van 02.09.1930, als vervanging van de naam Atletenstraat die haar op 07.03 van datzelfde jaar was toegekend. Net als bij andere straten rond het stadion verwijst haar naam naar een sporttak.

Ter hoogte van het kruispunt met de Kampioenschapslaan bevond zich de Ossegemhoeve, die minstens tot de 12e eeuw terugging. Het gebouw, dat uit volumes rond een rechthoekige binnenplaats bestond, werd kort vóór de tentoonstelling van 1935 gesloopt.

Met het oog op Expo 58 werd het zuidelijke deel van de laan verschoven in de as van het centrale straatdeel, zodat ze langs het toekomstige Victor Boinstadion liep (zie beschrijving). Na het evenement werd het noordelijke gedeelte door voetbalterreinen vervangen.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/AR straten, doos 20-24, cote 22, nr.16 (07.03.1930); cote 22, nr.25 (28.08.1930).


Publicaties en studies
GUILLAUME, A., MEGANCK, M., Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel.
 24. Laken, Bestuur Monumenten en Landschappen – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel, 2012, pp. 88-90.
Le livre d’or de l’Exposition universelle et internationale Bruxelles 1935, Uitvoerend Comité van de Tentoonstelling, Brussel.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 1419.