Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

A. VAN BEVERarchitect1925

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id [nl]

Urban : 35762
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in Beaux-Artsstijl, n.o.v. architect A. Van Bever, 1925.

Gevel in oranjekleurige baksteen met witsteen en simili. Opstand van drie bouwlagen met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Traveeën in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. en geflankeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. wordt bekroond door een rondboogvormige topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met dito dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Vensters onder getande latei en paneel versierd met vruchtenguirlandes. Op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat., op de benedenverdieping tot aan de grond, op de eerste verdieping T-vormig achter een gewelfd Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. op een kleine kraagsteen versierd met het monogram “LR”, op de tweede verdieping achter een balkon met geometrisch uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… platform op twee kraagstenen. Smeedijzeren borstweringen versierd met rechthoeken en spiralen. Schrijnwerk bewaard: kroonlijst, luifel op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. boven de toegang, deur met oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. met roedeverdeling en gehamerd glas in bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden., raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 52903 (1925).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid