Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Pierre NETELSarchitect1913

Stijlen

Eclectisme

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2018

id [nl]

Urban : 38391
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Pierre Netels, 1913. Dit huis werd gelauwerd in de gevelwedstrijd die de gemeente voor de jaren 1911-1913 organiseerde. Dezelfde architect ontwierp in datzelfde jaar ook het aanpalende huis (zie nr. 26).

Geelgekleurde bakstenen gevel met hardstenen elementen. Muuropeningen onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. op de benedenverdieping en onder getande stenen latei op de verdieping. Onderbouw in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen.. Achter een trappenpartij (vernieuwd), deur met thans verdwenen markies1. Beglaasde metalen of houten afdak; 2. Opvouwbaar zonnescherm boven raam of deur. . Op de hoofdtravee, muuropeningen met twee gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. zuiltjes, op de eerste verdieping achter boogvormig balkon met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Gemetseld dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met twee monelenStenen vensterstijl.. Garagepoort uit 1978. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Schrijnwerk vervangen.
Hek van het voortuintje vervangen.

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).

SAB/OW Laken PV Reg. 155 (03.01.1914), 86632 (1978).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid