Tegeltableau in wintertuin, Coenraetsstraat 56, Sint-Gillis, door Franse firma (uit) Sarreguemines, 1906 (foto 2004).
Dakruiter, O.L.-V. van de Rijke Klaren, Rijke Klarenstraat 23, Brussel, toegeschreven aan arch. Lucas Fayd\'herbe, 1665-1680.
Reclamepagina voor sandwichpanelen (Architecture, 27, 1959), Sint-Lazarusplein 1, Sint-Joost-ten-Noode, arch. Claude Laurens, 1957.
Corintisch kapiteel, Beursgebouw, Anspachlaan 80, Brussel, arch. L.P. Suys, 1865 (foto 2005).
Wenteltrap, Zuidstation, Fonsnylaan 47, Sint-Gillis, arch. Adrien Blomme en Fernand Petit, 1958 (foto 2004).

Glossarium

Het glossarium omschrijft en illustreert de meest voorkomende architecturale termen van de inventaris. Sommige termen, voornamelijk technische termen en materialen, kunnen doorheen de website worden gezocht. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld alle beschrijvingen raadplegen waarin het woord 'sgraffiti' voorkomt.
 

Dit glossarium is gebaseerd op het woordgebruik van vorige inventarissen van het Brussels erfgoed en verzekert zo enige eenvormigheid. Voor de termen die niet voorkomen in het glossarium, verwijzen wij de gebruiker graag naar HASLINGHUIS, E.J., JANSE, H., Bouwkundige termen, 5de druk, Primavera Pers, Leiden, 2005.

glossarium

Accoladeboog

Boog bestaande uit twee in- en uitzwenkende boogdelen die bij hun snijding een spits vormen. (...)

Binnenwelfvlak

Welfvlak aan de binnenzijde van een boog of gewelf. (...)

Boog

Constructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optrede (...)

Boogrug

Buitenwelfvlak; buitenste kromming van een boog; wanneer deze boog getrapt is, spreekt men van een hanenkam. (...)

Dorpel

Horizontaal bouwonderdeel van een venster of deur (onderdorpel, tussendorpel, bovendorpel). (...)

Gedrukte boog

Boog waarvan de kromming lager is dan de overeenkomstige rondboog. (...)

Hanenkam

Vlakke samengestelde latei, waarvan de stenen als boogstenen functioneren; in ruime zin slaat de term ook op een boog me (...)

Hoefijzerboog

Boog die meer dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een hoefijzer. (...)

I-balk

IJzeren latei met I-profiel. (...)

Keperboog, mijterboog

Boog gevormd door twee schuin tegen elkaar geplaatste schenkels. (...)

Kettingboog

Boog, als het omgekeerde beloop van een ketting of koord, aan twee even hoge punten opgehangen. (...)

Korfboog

Boog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. (...)

Latei, linteel

Balkvormig element van hout, steen, beton of metaal dat een muuropening overspant en bovenliggend metselwerk steunt. (...)

Ontlastingsboog

Boog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. (...)

Rondboog

Boog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. (...)

Schouderboog, spiegelboog

Boog in de vorm van een driepas waarvan de middelste lob is vervangen door een rechte latei op twee korte verticale stuk (...)

spits, spitsboogvormig

  (...)

Steekboog

Boog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van (...)

Tamboer

Trommel; ringvormige of polygonale onderbouw waarop een koepel rust. (...)

Veellobbig

Voorzien van het aantal lobben dat door het telwoord wordt aangegeven (vb. tweelobbig, drielobbig, …) (...)

  • Page 1