Typologie(ën)

appartementsgebouw
bijgebouwen

Ontwerper(s)

Josse VAN KRIEKINGEarchitect1909

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 8704
lees meer

Beschrijving

Groot appartementsgebouw in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. van vier bouwlagen, n.o.v. arch. Josse Van Kriekinge, 1909.

Dubbelhuis, middenrisaliet. Witstenen gevel met hardstenen elementen. GekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in zijtraveeën. Imposante hardstenen benedenverdieping in bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen).; muuropeningen onder geprofileerde rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. Grote centrale inrijpoort met vleugeldeur en kooflijst versierd met slingers. Op verdiepingen, rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geprofileerde omlijsting, in tweede en derde bouwlaag van middenrisaliet onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. metconsoles, in laatste bouwlaag onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..
In zijtraveeën, doorlopende  balkons, afgerond in tweede bouwlaag, rechthoekige in derde en vierde bouwlaag; smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Getande kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Drie rechthoekige dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

In datzelfde jaar ontwierp arch. een klein achterhuis met neo-Vlaamse renaissance-inslag, als stal en schuur. Bakstenen gevel met hardstenen banden. Eén bouwlaag met muuropeningen met I-balkIJzeren latei met I-profiel., onder afgewolfd dak en kleine getrapte topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt..

Bronnen

Archieven
GASG/DS 268, 347 (1909).