Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Geo BONTINCKarchitect1928

Stijlen

Amsterdamse School

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 7591
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Loncinstraat, modernistisch appartementsgebouw met invloed van de Amsterdamse SchoolBelangrijke Nederlandse expressionistische architectuurrichting (ca. 1913-1930) met specifieke volumewerking en decoratief baksteenmetselwerk (belvédère-baksteen) als haar voornaamste kenmerken., gesigneerd en gedateerd rechts van deur: “Geo Bontinck / Architecte / Anno 1928”.

Vier bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Savoiestraat, hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Loncinstraat. Bakstenen gevel op hardstenen sokkel. Benedenverdieping met omlijsting in kiezelbeton. Op verdiepingen rechthoekige muuropeningen van verschillende afmetingen. Smalle verspringende toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. in Savoiestraat met portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met deur en zijlicht onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. en drieledig impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Hoekoplossing van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), waarvan één blindeZonder opening; blind venster, schijnopening., hoekvensters en hoeken benadrukt door overhoekse muizentanden. Centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen overkragend, uitlopend in schoorsteen in Loncinstraat, met kleine vierkante venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in zijkanten. Overkragende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Bewaarde deur, schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen met behoud van oorspronkelijke roedeverdeling.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 73 (1928).