Van Waterloosesteenweg naar Kemmelberglaan. Rechtlijnig tracé, maar geknikt ter hoogte van Albaniëstraat en Alsembergsesteenweg.
Bakent Maurice Van Meenenplein ten zuiden af en kruist Albaniëstraat, Loncinstraat, Alsembergsesteenweg en Garibaldistraat Lombardijestraat, Jef Lambeauxstraat en Arthur Diderichstraat geven er op uit.

Aangelegd bij K.B. van 27.4.1892, op basis van algemeen rooilijnenplan voor Zuidwijk. Eerste uitbreiding bij K.B. van 20.7.1898, betekent verlenging van straat enerzijds tussen Albaniëstraat en Waterloosesteenweg (voormalige Sint-Bernardstraat) en anderzijds tussen A. Diderichstraat en Alsembergsesteenweg.
Hiervoor werd het atelier van Jef Lambeaux onteigend. De gemeente richtte voor de kunstenaar een nieuw atelier op in Antoine Breartstraat (afgebroken in 1977).
Een tweede uitbreiding tussen Alsembergsesteenweg en Kemmelberglaan zou in 1905 door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Bebouwd tussen 1895 en 1938. Haar lange ontstaansgeschiedenis is af te lezen van het straatbeeld. Het eerste deel tot aan Lombardijestraat wordt gekenmerkt door vrij bescheiden huizen in eclectische stijl. Het straatgedeelte tot aan Alsembergsesteenweg wordt gedomineerd door de achtergevel van het stadhuis (1904) en heeft voornamelijk kwalitatief hoogstaande architectuur met art-nouveau-elementen. In het laatste deel vinden we verschillende huizen in Beaux-artsstijl en enkele appartementsgebouwen.

De oorspronkelijke bebouwing is uitzonderlijk goed bewaard gebleven met uitzondering van de appartementsgebouwen op de hoeken met de J. Lambeauxlaan die twee identieke monumentale art-nouveaugebouwen van 1899 vervangen (nr. 48 en 50).

Niet geselecteerde nr.: 3: magazijn, 1895, verbouwd tot woning (1896) met balkon in gewapend beton (1930) en fraaie metalen deur; 8: huis, 1897, handelsruimte verbouwd tot garage (1988); 9, 11 en Albaniëstraat nr. 40: ensemble van drie opbrengsthuizen met neoclassicistische inslag, 1901 op nr. 9 gedecapeerd; 12: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. aannemer. Jean Joseph De Wit, 1897, schrijn- en ijzerwerk vervangen; 13 en Albaniëstraat nr. 45: opbrengsthuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1902; 16, 18: ensemble van twee bakstenen huizen, n.o.v. aannemer Gillion Wittebort, 1897, op nr. 18 wit beschilderd, schrijnwerk deels vervangen; 17: opbrengsthuis, 1898, bekleed met briketten (1980); 19: huis in eclectische stijl van 1897, handelsruimte sinds 1904, gevel beschilderd en schrijn- en ijzerwerk in slechte staat; 21: opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1897, verhoogd met één bouwlaag, (arch. Léon Van Dievoet, 1932), wijziging en herbestemming benedenverdieping (1992); 22, 24: ensemble van twee opbrengsthuizen in eclectische stijl n.o.v. arch. William Decroué, 1897, benedenverdieping gewijzigd: nr. 22 (1965), nr. 24 (1991); 34: opbrengsthuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1898, schrijnwerk vervangen; 35: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1906, schrijnwerk en kroonlijst vervangen; 47: rijhuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1905, nu wit beschilderd, oorspronkelijk in ensemble met hoekpand (zie nr. 45 en Loncinstraat nr. 35); 48 en 50: twee identieke appartementsgebouwen arch. François Verdonck, 1954; 51: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1905, schrijnwerk vervangen; 55, 57: ensemble van twee opbrengsthuizen met neoclassicistische inslag, 1904, verhoogd met één bouwlaag (1926), schrijnwerk vervangen, winkelpuien gewijzigd en op nr. 57 ijzerwerk vervangen; 59 en Alsembergsesteenweg nr. 96, 96a: opbrengsthuizen n.o.v. arch. Jean Maelschalck, 1903; 76: handelshuis, 1905, wijziging en herbestemming winkelpui (1964) en bekleed met briketten; 80: zie nr. 78; 92: huis in eclectische stijl n.o.v. aannemer Hilaire Duhoux, 1905, gewijzigde benedenverdieping (1989), schrijn- en ijzerwerk en kroonlijst vervangen; 98: opbrengsthuis, 1904, schrijnwerk vervangen; 100-100a, 102 en Alsembergsesteenweg nr. 98: ensemble van twee opbrengsthuizen met neoclassicistische inslag, 1904, uitstalramen gewijzigd en schrijnwerk deels vervangen; 101: huis, 1938, ter vervanging van achterhuis van Villalaan nr. 42 (1912); 136: opbrengsthuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1912.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Publicaties en studies
Saint-Gilles. Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU asbl, Brussel, 1988, pp. 105-114.

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 3: 293 (1895), 675 (1896), 159 (1930); 8: 840 (1897), 1987/161 (1988);9,11 232 1901); 12: 1008 (1897); 13: 310 (1902); 16, 18: 830 (1897); 17: 1450 (1898), 1980/1 (1980); 19: 780 (1897), 293 (1904); 21: 1042 (1897), 138 (1932); 22, 24: 949 (1897), 7 (1965), 1991/41 (1991); 34: 1271 (1898); 35: 171 (1906); 47: 213 (1905); 48 en 50: 131, 131bis (1954); 51 233 (1905); 55, 57: 146 (1906), 84 (1926);; 59: zie Alsembergsesteenweg nr. 96, 96a: 183 (1903); 76: 135 (1905), 30 (1964); 92: 269 (1905), 1989/125 (1989); 100-100a, 102 en Alsembergsesteenweg nr. 98: 299 (1904); 101: 119 (1912), 342 (1938); 136: 188 (1912).