Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

Jean COSSEarchitect1985

Brigitte-Noël DE GROOFarchitect1985

Henri DOYENarchitect1985

Willy SERNEELSarchitect1985

Stijlen

Postmodernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 5118
lees meer

Beschrijving

Postmodernistisch hoekgebouw n.o.v. arch. Jean Cosse, Brigitte-Noël De Groof, Henri Doyen en Willy Serneels, 1985.

Goed in straat geïntegreerd door omvang, travee-indeling en materiaalgebruik. Vier bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie, regelmatig geritmeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.: zes in Ierlandstraat en zeven in M. Wilmottestraat. Bakstenen gevel met betonnen banden waarop discusmotieven. Op hoek opmerkelijke portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert.: op benedenverdieping driehoekige insprong, op verdiepingen versmallend met uitkragende muurvlakken. Toegangsdeur in een van zijwanden van portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert.. Bestudeerde, onregelmatig aangebrachte muuropeningen. Hoge en smalle rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., sommige met betonnen middenstijl; symmetrisch in M. Willemottestraat, waar blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. muurvlakken naar boven toe breder worden. In hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. brede rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. afgewisseld met trapsgewijs uitspringende betonnen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., aangebracht in het verlengde van de pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel..

Interieur. Grote inkomhal met trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. naar klaslokalen; zowel bescheiden door gebruik van ruw onbewerkt beton als monumentaal door proporties. Zichtbare bouwstructuur. In M. Wilmottestraat loopt gebouw voort in drie aanpalende huizen (zie Wilmottestraat, nr. 60, 62 en 64).

Bronnen

Archieven
GASG/DS 182 (1985).
CHDStG.

Publicaties en studies
ARON, J., DE BECKER, F., PUTTEMANS, P., Inventaire du patrimoine contemporain de la région de Bruxelles, Bruxelles, 1994, fiche 70.
BURNIAT, P., PUTTEMANS, P., VANDENBREEDEN, J., Moderne architectuur in Brussel. Gids, éd. de l'octogone, Brussel – Louvain-la-Neuve, 2000, p. 202.

Tijdschriften

PUTTEMANS, P., 'Extension de l'Institut d'architecture Saint-Luc', A+, 107, 1990, pp. 45-46.