Typologie(ën)

driegevelvilla

Ontwerper(s)

Georges PEEREBOOMarchitect1913

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2019

id

Urban : 38916
lees meer

Beschrijving

Halfvrijstaand huis in eclectische stijl met pittoreske inslag, naar ontwerp van architect Georges Peereboom, 1913.

Opstand van twee bouwlagen, met een afwisseling van baksteen, raapwerk en hout. De gevel aan de straat heeft twee voorbouwen op de benedenverdieping; de eerste is trapezoïdaal, de tweede bevat de ingang, allebei onder doorlopend lessenaarsdak; een uitkragend tentdak vormt een luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. boven de deur. Balkon met houten borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de verdieping. Twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.: de eerste groot en driehoekig, de tweede onder tentdak. Oorspronkelijk schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , waaronder het raamwerk met kruiskozijnen.

Huis achter een achteruitbouwstrook ingericht als tuintje, gedeeltelijk gewijzigd voor de aanleg van de parking.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 6137 (1913), 7280 (1922), 9507 (1927), 20415, 21318.