Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37646
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie opbrengsthuizen in eclectische stijl en met commerciële benedenverdieping, 1906. Jaartal op de geveltop van het hoekgebouw, dat werd bekroond in de gevelwedstrijd die de gemeente laken dat jaar organiseerde.

Dit geheel vormt het begin van een bijzonder homogene huizenrij in dezelfde stijl, tot nr. 260 Emile Bockstaellaan.

Gevels in lichtgekleurde baksteen versierd met groene geverniste bakstenen en met hardstenen elementen. Opstanden van vier bouwlagen, de tweede behandeld als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen., behalve op nr.250. Benedenverdiepingen oorspronkelijk opengewerkt met rondbogige of korfboogvormige muuropeningen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in de bovenste bouwlagen onder latei, als I-balk in de tweede, de meeste andere onder ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. met timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. van keramiektegels met floraal decor. Op de hoofdtraveeënBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., balkons volgens verkleinende ordonnantie met gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., en dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is..

Op nr.
129 Leopold I-straat en 250 Emile Bockstaellaan, opstanden met asymmetrische compositie. Etalage vervangen op nr.250, de eerste keer in 1941. Borstwering van de eerste verdieping verwijderd op nr.129. Van de dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. op nr.250 is het topstuk verdwenen. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat. vervangen.

Op nr.248 Emile Bockstaellaan, één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de straat, een brede hoektravee en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de laan, de tweede als toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Brede winkelingang op de hoek. VensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) omgebouwd tot deur in 1936. Balkons met stenen wangenStenen zijkanten van schouwmantel, balkonborstwering, of andere.. Geveltop opengewerkt met twee gekoppelde vensters en bekroond door bollen en een obeliskMonolithische pijler, naar boven toe smaller en bekroond met piramidale punt.. Jaartal op de top.

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).
SAB/OW Laken 2297 (1906); Leopold I-straat 129: 47350 (1936); Emile Bockstaellaan 250: 59507 (1941).