Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Robert SCHUITENarchitect1959

Stijlen

naoorlogs modernisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 36781
lees meer

Beschrijving

Villa in naoorlogs modernismeInternationale stijl (vanaf ca. 1920) waarbij het functionele primeert op de vorm. Wordt gekenmerkt door een rationeel grondplan, eenvoudige geometrische vormen, platte daken en het gebruik van moderne materialen zoals gewapend beton. n.o.v. architect Robert Schuiten, 1959.

Bakstenen volume van twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Toegang via breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. bordestrap, deur, met gegroefd stermotief, omsloten in verticaal vensterregisterDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. waarin roedeverdeling in geprefabriceerd beton dat tot aan de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). reikt, links hiervan groot blindZonder opening; blind venster, schijnopening. muurvlak. Rechts verschillende vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters., deze op de eerste bouwlaag met dito roedeverdeling. Brede garagepoort (vervangen, oorspronkelijk in teak). SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard. Tuinhekken en borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. langs bordestrap hoofdingang bewaard.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 17396 (1959), 24777 (2011).

Publicaties en studies
CULOT, M., STRAUVEN, Fr., LAMY, D., Robert Schuiten, Architecte et peintre, Brussel, 2002.
VANNIEUWENHUYZE, K., De naoorlogse architect Robert Schuiten en zijn omgang met de ruimte (master proefschrift), Universiteit Gent, 2010.