Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Charles MASOINarchitect1923

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id [nl]

Urban : 36108
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis met invloed van de Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., ontworpen door architect Charles Masoin en gedateerd “1923” op de top van de gevel.

Dit huis vormt het begin van een bijzonder homogene huizenrij met voortuintjes, tot nr. 136.

Gevel in oranjekleurige baksteen met elementen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen., witsteen en hardsteen. Deur onder een bas-reliëf met voorstelling van een els en het opschrift “‘t ELSJE”, dat misschien ook verwijst naar de voornaam van een bewoonster van het huis. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. geflankeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., onder een boogvormige bekroning. Trapezoïdale voorbouw bekroond door een terras voor een T-vormige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.; smeedijzeren traliewerk. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bewaard. Schrijnwerk vervangen.

Hek van het voortuintje bewaard.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 54261 (1923).