Typologie(ën)

herenhuis
werkplaats (ambachtelijk)

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

 • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
 • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
 • Inventaris van het Industrieel Erfgoed (La Fonderie - 1993-1994)
 • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Wetenschappelijk
 • Sociaal
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32435
lees meer

Beschrijving

Herenhuis en werkplaatsen met neoclassicistische inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1879, in gevel gedateerd 1880.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op geblokte hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., met horizontale geleding en registersVensterstrook in een topgevel. van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; drie bouwlagen en tien traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (pannen). Vijf linkertraveeën met geriemde hardstenen vensteromlijstingen, met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. op beletage; vijfde travee als risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met rondboogpoort, gebogen balkon met balustradeHekwerk van spijlen of balusters. en bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Vijf rechtertraveeën met eenvoudiger behandeling geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries).. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. van rechtertravee verbouwd tot drie winkelpuien naar ontwerp van architect P. Le Haen van 1938, met marmerbekleding, omlijste rondboogdeur in vitrine en entresol.
Ruime industriële achterbouw Manufactures Royales de Corsets P. Dutoict & Cie, aan Pelikaanstraat nr. 37; middenpartij gelijktijdig opgetrokken met voorbouw, met latere uitbreiding. Baksteenbouw met hardstenen plint en cordons afgewerkt met kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met drie bouwlagen + entresol en vier traveeën met twee bouwlagen, onder afgeschuinde zadeldakenDak met twee hellende dakvlakken.. Vrij regelmatig geordonneerde opstand met hoge steekboogramen, op begane grond getralied, met kleine metalen roedenverdeling; lage entresolvensters en poort in linkerpartij.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 1171 (1879), 49482 (1938).