Typologie(ën)

drukkerij

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1895-1905

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Inventaris van het Industrieel Erfgoed (La Fonderie - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32294
lees meer

Beschrijving

Klein industrieel gebouw in neoclassicistische stijl, ca. 1900.

Twee bouwlaag en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder deels beglaasd zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Bepleisterde gevel, geritmeerd door geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., geleed door de puilijst en het klassieke hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Steekboogpoort en dito venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping; rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met
casement onder de lekdrempel op de verdieping. Voormalige opschriften “DRUKKERIJ / IMPRIMERIE” op benedenverdieping overschilderd.