Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)
portiek/poort

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1690-1710

INCONNU - ONBEKEND1725-1775

Statut juridique

Beschermd sinds 20 september 2001

Stijlen

Barok
Régence

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30770
lees meer

Beschrijving

Diephuis van drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

Gecementeerde klokgevelGevel waarvan de top klokvormig is. uit eind 17e – begin 18e eeuw. Op geveltekening van F.J. De Rons (ca. 1725-1750) met Ionische hoekpilasters onder
entablement, borstweringen verlevendigd met balustradesHekwerk van spijlen of balusters. of cartouches en met rijkere geveltopbehandeling. Verdiepingen heden gemarkeerd door hoeklisenen; benadrukte centrale door risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., centrale onder druiplijst. Geveltop met centraal rondboogvenster en zijvensters met geknikte bovenhoeken; flankerende lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). en postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Deels verbouwde benedenverdieping van zandsteen. Bewaarde hardstenen spiegelboogvormige omlijsting (ca. 1725-1775): kwarthol beloop met geprofileerde imposten en hoge neuten, voluutsluitsteen en druiplijst.

Bronnen

Archieven
SAB/IF, M 2558, F.J. De Rons, geveltekening Grote Markt nr. 34-39.

Websites
BALat KIK-IRPA
BALat KIK-IRPA (topgevel)