Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32214
lees meer

Beschrijving

Hoekhuis (Maurice Lemonnierlaan nr. 79-81 en Kazernestraat) met neoclassicistische inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1873.

Drie bouwlagen + entresol en respectievelijk zes, vier en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedak (leien). BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevels, verticaal gemarkeerd door gelede pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., geblokt op de entresol, horizontaal door entablementen en gevelbrede balkons met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. leuning op de beletage. Rechthoekige tweelichten; bijkomend middenbalkon op de hoogste verdieping aan het Anneessensplein. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. boven panelenfries ; dakkapellen met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. GekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. winkelpuien met gegroefde posten en puilijst, gewijzigd aan
de Maurice Lemonnierlaan.

Onversierde gevel aan de Kazernestraat.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 25157 (1873).