Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31530
lees meer

Beschrijving

Enkelhuis met neoclassicistische inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1871.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel geleed door
de puilijst, cordonvormende lekdrempels en de kroonlijst met klossen en tandlijst. Vlak omlijste rechthoekige inrijpoort en benedenvensters; getoogde bovenvensters in geriemde omlijstingen, met bijkomende panelen en centraal entablement op de eerste verdieping.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 23138 (1871).