Typologie(ën)

hotel

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1840

INCONNU - ONBEKEND1910

Joseph TOMBEUXarchitect1927-1928

Stijlen

Neoclassicisme
Art deco

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31626
lees meer

Beschrijving

Oorspronkelijk neoclassicistisch hoekhuis (Zuidstraat) waarvoor bouwaanvraag van 1840, voorheen met drie bouwlagen en tweemaal vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de beletage gemarkeerd door een omlopend balkon en entablementenHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles..
Verhoogd met een vierde bouwlaag en mansarde in 1910. Vermoedelijk gelijktijdig met de bouw van de aanpalende art deco-vleugel, naar ontwerp van architect J. Tombeux van 1927-1928, in dezelfde stijl aangepast. art decovleugel met vijf bouwlagen, attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt. en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de bovenverdieping uitgewerkt als gebogen bowwindow; solarium opgevat als beglaasde rotonde op het dak. Typisch geveldecor met onder meer oplopende lijsten, bloemenkorven op de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., rankwerkconsoles en -fries onder de kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 22458 (1840), 20610 (1910), 35846 (1927-1928).