Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1696

Jean ROMBAUXarchitect1970-1972

Philippe WILLEAUMEarchitect1970-1972

INCONNU - ONBEKEND1885

Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst sinds 04 september 1997

Beschermd sinds 20 september 2001

Stijlen

Classicerende barok

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30919
lees meer

Beschrijving

Twee gecementeerde halsgevelsGevel waarvan de geveltop rechthoekig is en geflankeerd wordt door (gebeeldhouwde) vleugel- of klauwstukken., drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.; jaarstenen “96” [1696], in oorspronkelijke staat gereconstrueerd, 1885; nr. 19 gerestaureerd onder leiding van architecten Jean Rombaux en Ph. C. Willeaume (?), 1970-1972.

Classicerende barokordonnantie met kolossale Ionische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. op de verdiepingen, als het ware centraal uitlopend in de geveltop. Verdiepte rechthoekige vensters. Zandstenen parementGevel- of muurbekleding. gedeeltelijk zichtbaar bij nr. 19. Hoofdgestel met gelede architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden. en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Rechthoekig centraal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en oculus onder booglijst en balkgat in top; flankerende dito oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster. en bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Benedenverdieping met pilasterindeling, geblokt in nr. 19, bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. in nr. 21.

Gecementeerde achtergevels : respectievelijk puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met lelieankers en tuitgevel met rechte muurankers.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 20297 (1885), 81621 (1970-1972).

Websites
19: BALat KIK-IRPA
21: BALat KIK-IRPA