Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Jean ROMBAUXarchitect1954

INCONNU - ONBEKEND1694-1700

Statut juridique

Beschermd sinds 20 september 2001

Stijlen

Classicerende barok

Inventaris(sen)

 • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
 • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
 • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Archeologisch
 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Volkskundig
 • Historisch
 • Landschappelijk
 • Sociaal
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30910
lees meer

Beschrijving

Gildehuis van de messenmakers. Diephuis van drie bouwlagen, de tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Bepleisterde gevel in classicerende barokstijl, uit eind 17e eeuw – begin 18e eeuw.

Restauratie met natuursteen en hardsteen n.o.v. stadarchitect Jean Rombaux, vermoedelijk 1954. Verdiepingen geritmeerd door kolossale Dorische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. onder breed hoofdgestel. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op tweede bouwlaag opgevat als balustradesHekwerk van spijlen of balusters.. Halsvormige gevelaflijning onder frontonbekroning; platbandversiering en kruisvensters in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Natuurstenen geblokte benedenverdieping op hardstenen plint; deur in kopiërende Lodewijk XV-schouderboogvormige omlijsting.

Bronnen

Archieven
SAB/NPP, B 11.

Websites
BALat KIK-IRPA