Typologie(ën)

appartementsgebouw
historische lift

Ontwerper(s)

Raymond BURGRAEVEarchitect1927

Adrien HOEVENarchitect1927

Raymond BURGRAEVEarchitect1925

Adrien HOEVENarchitect1925

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)
  • Inventaris van de historische liften (Homegrade - DPC)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21992
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee appartementsgebouwen in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., n.o.v. architecten Raymond Burgraeve en Adrien Hoeven, ontworpen in respectievelijk 1927 en 1925.

Gevels in oranjekleurige of geelgekleurde baksteen met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. elementen. Symmetrische opstanden van respectievelijk zeven en vijf bouwlagen onder plat dak, geritmeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met Ionisch kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. en/of met Toscaanse invloed. Op de tweede en voorlaatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), trapezoïdale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Bewaarde beglaasde smeedijzeren deuren.

Paul Deschanellaan 243-245 (foto 2013).

Op nr. 243-245, opstand van zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de derde als toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. De eerste twee bouwlagen zijn bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Inrijpoort geflankeerd door een toegangsdeur, alles onder een rondboogvormige arcadeEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn. die ook het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste verdieping omvat. Rijk gebeeldhouwd decor in de eerste en laatste bouwlaag. Hardstenen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met gebogen en gewelfd frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. op de benedenverdieping bewaard.
Interieur met bewaarde Otis lift in gesloten schachtDe ruimte waarin de liftkooi en/of het tegengewicht bewegen, begrensd door de wanden, het plafond en de bodem van de put. De schacht kan gesloten of gedeeltelijk open zijn. .

Paul Deschanellaan 247 (foto 2013).

Op nr. 247, opstand van vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met verspringende bouwlagen; impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met vleugelstukken en boogvormige kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen gevat in een rondbogige omlijsting. Attiekbalustrade. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met bewaarde metalen roedeverdeling.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 243-245: 208-243-245; 247: 208-247.