Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Achille [F.] MICHELarchitect1933

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 21987
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in art-decostijl, gesigneerd en gedateerd op de benedenverdieping “A(chille) MICHEL / ARCH. 1933”.

Vormt met nr. 165 en 167 een bijzonder homogene huizenrij in dezelfde stijl.

Gevel in geelgekleurde baksteen met beklemtoonde horizontale voegen en versierd met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. zones. Opstand van vijf bouwlagen, de laatste als attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt.. Lage benedenverdieping met de toegangsdeur, een garagepoort en een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de eerste drie verdiepingen, rechts voorzien van een bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. van twee bouwlagen bekroond door een terras met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en buisreling. Op de attiekverdiepingVerdieping (soms halve verdieping), gelegen net boven de kroonlijst of als terugspringende hoogste verdieping van een gebouw. , twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Vlakken van opstaande bakstenen. Deur met getraliede ramen en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling op de tweede verdieping bewaard. Bewaarde kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., met deels verwijderde pvc-bekleding.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 208-163.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid