Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Léon SNEYERSarchitect1925

Stijlen

Art deco
Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21916
lees meer

Beschrijving

Villa in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. met pittoresk karakter, ontworpen in 1925 door architect Léon Sneyers voor dezelfde opdrachtgever als die op nr. 19, 21 en 25 tot 29-29a.

Gebouw van twee bouwlagen onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Bakstenen gevels, thans beschilderd, met hardstenen elementen. Op de voorgevel, twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), rechts achter een rechthoekige voorbouw voorzien van een half verzonken garage en bekroond door een terras met vervangen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., onder veelhoekige topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Linkertravee inspringend, met een boogvormige voorbouw onder gebombeerdGebold; welvend oppervlak dat een gelijkmatige boogwerking vertoont. dak. Op de linkerzijgevel, toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. onder veelhoekige topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Achtergevel voorzien van een bijgebouw in 1960 (n.o.v. architect Maurice Roselt). Overstekend dak op kraagstenen. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen. Bakstenen pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) van de afsluiting van de voortuin bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 115-23.