Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21897
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl metneo-Vlaamse renaissance-elementen, 1914.

Gevel in oranjekleurige baksteen met witstenen elementen. Symmetrische opstand van drie bouwlagen bekroond door een grote topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Drie rondbogige muuropeningen op de benedenverdieping. Eén traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de verdiepingen, met een trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.; timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. met het geschilderde opschrift “LIEVEKE”. TopgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. voorzien van een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met moneelStenen vensterstijl., onder topstuk met een rechthoekige spiegel versierd met een ovaal en een ruit. Stijlen met hoekblokken. Deur en deel van het schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard. Hek van de achteruitbouwstrook bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 140-85.