Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Clément HUBERTYarchitect1928

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20334
lees meer

Beschrijving

Twee tegenover elkaar liggende analoge hoekhuizen in eclectische stijl met pittoreske karakter, n.o.v. architect C. Huberty, die in 1928 Vandenbusschestraat nr. 58 – Generaal Eisenhowerlaan nr. 137 ontwierp en signeerde op een latei van Generaal Eisenhowerlaan nr. 139-141 “C. HUBERTY / ARCH.”.

Gebouwen van twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking. Sokkels in zandstenen breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen.. Benedenverdieping in oranjekleurige baksteen met elementen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. en witsteen. Verdiepingen bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met imitatievakwerk. Gevels met trapezoïdale uitsprongen. De meeste muuropeningen zijn rechthoekig, sommige per twee of drie gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd., of rondbogig. Aan de laan (en gericht naar het Josaphatpark), voortuintje met smeedijzeren traliewerk en gevels van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. verlengen de helling van het bovenschild.

Vandenbusschestraat nr. 58 - Generaal Eisenhowerlaan nr. 137, halfopen villa waarvan de hoofdgevels verbonden zijn met de scherpe hoek.
Gevel in de laan met smallere toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met terugwijkende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. achter een hardstenen trap met volle leuningen; tweelicht op de verdieping. Aan de zijkanten, trapezoïdale voorbouwen, links onder een terras, rechts als een gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met in de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. een portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met garagepoort. Houten centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met vier ramen met centrale topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt., naar rechts uitgebreid in 1942.
Gevel in de straat van vier ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Op de eerste, drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de benedenverdieping, trapezoïdaal balkon op de verdieping. Dienstingang op de tweede. De derde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., verlicht de hoofdtrap met twee registersVensterstrook in een topgevel. van drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de benedenverdieping en wordt bekroond door een veelhoekige topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Op de laatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. De gevel loopt links door in een omheiningmuur.
Raamwerk met roedeverdeling en deuren met smeedijzeren traliewerk in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. bewaard. Borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. oorspronkelijk wellicht van hout.

Generaal Eisenhowerlaan 137 en Vandenbusschestraat 58, opstand, GAS/DS 140-137 (1928).

Generaal Eisenhowerlaan nr. 139-141 met dubbele toegang in de laan beschermd door een uitspringende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met houten pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…), toegankelijk via een trap; het dak ervan wordt een tongewelf boven de deur rechts. Aan de zijkant, trapezoïdale voorbouwen met leien schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde., op rechthoekige onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.; de linker voorbouw, met garage, bekroond door terras met houten borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., de rechter voorbouw vormt een gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld..
Gevel in de straat van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de eerste in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. op de verdieping, de tweede met een trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., de laatste met een garagepoort met veelhoekige boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. onder een dubbel impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak..
Grote driehoekige dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. aan elke straat. Deuren en het meeste raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS Vandenbusschestraat 58 - Generaal Eisenhowerlaan 137: 140-137.